ZWJ: Zero Width Joiner

Een stuurteken van Unicode.