Zone

Term gebruikt in combinatie met DNS. Een zone is een 'gebied' waarbinnen een aantal domeinen vallen. Per domein kan dan onderscheid worden gemaakt in diverse type records die ieder een eigen functie hebben.