Zero suppression

Het proces waarbij niet significante nullen links in een getal worden onderdukt door spaties of een andere teken.