Zenderstoring

Een zenderstoring treedt op als zich zoveel boodschappen op het netwerk bevinden dat ze de capaciteit van de bandbreedte benaderen of overschrijden. Dit kan gebeuren als een computer een enorme hoeveelheid frames over het netwerk verstuurt zodat het netwerk verzadigd raakt en de boodschappen niet meer naar een andere computer kan sturen. Zo'n zenderstoring kan het hele netwerk lamleggen.