ZDS: Zenith Data Systems

Dochteronderneming van Zenith. Computerfirma uit de pioniertijd van microcomputers.