ZDL: Zero Delay Lockout

Wanneer je onmiddellijk uit het computersysteem wordt gesloten.