YSA: Yourdon Structured Analysis

Analysemethode voor gestructureerd programmeren.