Ymodem

Minder vaak gebruikt protocol voor gegevensoverdracht via modems.Een foutcontroleprotocol dat meerdere gegevensbestanden tegelijkertijd in blokken van 1024 byte (1K) kan versturen. Dit protocol kan voor de foutcontrole ofwel checksums ofwel CRC gebruiken. De protocollen XYZ-modem, lange tijd gebruikt op BBS-en, werden ontworpen in 1977. Y-modem is een communicatieprotocol dat geïntegreerd wordt in programma's voor bestandsoverdracht. Het is het snelste en meest gebruikte protocol van de XYZ-modem familie omdat het geen foutcontrole uitvoert.