XSL: Extensible Style Language

Taal om de stijl van XML-documenten vast te leggen.