XSD: XML Schema Definition

Schema waarin informatie staat over de elementen van een XML-document, zoals. gegevenstype en andere kenmerken.