XP: Extreme Programming

E├ęn van de zgn. agile ontwikkelingsmethodologie├źn waarin slechts drie rollen zijn: de klant, de projectleider en de ontwikkelaar.. De klant laat de ontwikkelaar via user stories weten wat hij van de oplossing verwacht. De ontwikkeling gebeurt in erg korte cycli, waarbij het testen van de functionaliteiten caak geautomatiseerd gebeurt.