XMS: eXtended Memory Specification

Specificatie voor geheugenuitbreiding ontwikkeld door Microsoft.