XLink

Definieerd het standaard mechanisme om XPointer expressies, die links tussen document voorbeelden of document elementen bevatten, te gebuiken, voorheen XLL. Zie ook XPath.