World-wrap

Het automatisch doorschuiven van tekst naar volgende regel.