WhoIs

Letterlijk: "wie is?". Raadplegen van een database om het eigenaarschap van geregistreerde internet-adressen (domeinnamen) te weten te komen.