WCAG: Web Content Accessiblity Guidelines

Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft in 1999 een specificatie gepubliceerd voor de toegankelijkheid van websites, de Web Content Accessibility Guidelines, afgekort *WCAG*. Deze specificatie, en dan met name de prioriteit 1 en 2 ijkpunten van *WCAG* 1.0, wordt wereldwijd toegepast als de norm voor de toegankelijkheid van websites.