WAIS

Wide Area Information Service. Een (commercieel) softwareprogramma dat grote hoeveelheden informatie kopieert naar een database en indexeert en vervolgens die indexen doorzoekbaar maakt via netwerken zoals het Internet. Een protocol gebaseerd op Z39.50 geeft toegang tot de databases.