UBR: Unspecified Bit Rate

Gegevensoverdracht waarvan niet bekend is of het CBR of VBR is.