Tabblad

In een dialoogvanster heb je soms verschillende hoofdstukjes, die worden aangegeven als fiches. Een dergelijke onderverdeling heet een tabblad.