SMIL

Synchronized Multimedia Integration Language. XML-implementatie dat interactieve, gesynchroniseerde multimedia beschrijft en geschikt is voor het Internet.