Shutter-lag

De tijd die verstrijkt tussen het indrukken van de ontspanner en het moment dat de foto effectief wordt gemaakt. Tijdens dat interval regelt de camera onder andere de scherpstelling, belichting en sluitertijd.