SECAM: Système Electronique Couleur Avec Mémoire

Dit televisiesysteem wordt vooral in Frankrijk en het voormalige Oostblok gebruikt. Het gebruikt 625 beeldlijnen. *SECAM* is, net als het PAL-systeem, minder gevoelig voor fasefouten dan het NTSC-systeem.