Robot spider

Een programma dat automatisch webpagina's ophaalt en informatie van die pagina's gebruikt om index aan te leggen. Deze indexen worden dan gebruikt door een zoekmachine. Voorbeelden van een zoekmachine zijn Altavista en Google.