Record

Hoeveelheid bij elkaar behorende gegevens, beschouwd als een eenheid, m.n. in een databank op computer.