Raid 4

RAID-4 is identiek aan RAID-3 maar nu wordt de pariteit niet per byte maar per data blok berekend. Een dergelijk datablok bijvoorbeeld 32 of 64 Kbyte groot. Hierdoor kan gelijktijdig geschreven en gelezen worden mits er geen overlapping plaats vindt. Er is hier geen significant voordeel ten opzichte van RAID-5.