Protected download

Een protected download is een bestand dat slechts kan worden afgespeeld op het systeem waarop het wordt binnengehaald, bijvoorbeeld je pc. Wanneer dit bestand wordt verplaatst of gekopieerd naar een andere pc of cd, zal het niet meer bruikbaar zijn.