Polarmount

De polarmount kan je het beste zien als het draaischarnier waarmee een schotel van positie te veranderen is. Dankzij de polarmount kan een schotel in een draaibare opstelling precies de denkbeeldige baan, waarop alle satellieten aan de zuidelijke hemel geparkeerd staan volgen, waardoor een multisatellietontvangst mogelijk wordt. Een dergelijke schotelopstelling vergt wel een uitgebreide afregeling, want je krijgt hierbij te maken met drie onafhankelijke variabelen: azimuth, elevatie en declinatie.