NSS: Network Subsystem

Het Network SubSystem (*NSS*) is het derde onderdeel van een GSM netwerk en bevat vijf subonderdelen. Het centrale onderdeel van het *NSS* is het Mobile services Switching Center (MSC). Het MSC voert functies uit betreffende de handling en switching van gesprekken van het mobiele netwerk naar het vaste telefoonnetwerk en vice versa. Het MSC heeft ook het management van zijn BSS'en als taak. Het MSC area is het deel van het netwerk dat wordt bedekt door een MSC. Het MSC dient ook als interface tussen de vaste netwerken (Public Land Mobile Network -- PLMN) en het radiosysteem van de GSM. Er kunnen meerdere MSC's nodig zijn voor een geheel land.