MO: Mobile Originated

Een SMS tekstbericht wordt verstuurd van een GSM naar een SMS applicatie op afstand. De eindgebruiker betaalt de kost van het bericht.