MIDI: Musical Instrument Digital Interface

Een *MIDI* connectie is in feite geen geluids-overdracht, maar een digitale verbinding waarbij data tussen *MIDI*-apparatuur kan worden uitgewisseld. Die apparatuur (keyboards, PC, synthesizers, samplers) zet de *MIDI* data om in geluid.