Microcel

Een zeer kleine cel in dichtbevolkte gebieden waar veel mobiel telefoonverkeer plaatsvindt. (Er is niet officieel vastgelegd wanneer de straal van een kleine cel zo klein wordt dat de cel een microcel moet worden genoemd.)