Megabyte / Mb

1 Megabyte is gelijk aan 1.048.576 bytes. Deze vele bytes zijn dan gelijk aan 1.024 Kb of 1 Mb.