MBPS: Megabit Per Second

Met deze standaardmaat wordt de gegevensuitwisseling via communicatielijnen uitgedrukt. Eén Mbps staat gelijk aan een overdracht van een miljoen bits per seconde (1.048.576 om precies te zijn).