Logische bom

Hierbij gaat het om een misplaatste handeling, die uitgevoerd wordt wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Te denken valt aan een werknemer die, uit wraak voor zijn ontslag, de bedrijfscomputer een opdracht geeft als: 'verwijder over vijf dagen alle programma's van de harde schijf'. Een logische bom kan een onderdeel zijn van een virus.