Logisch station

Een pc ondersteunt slechts een beperkt aantal partities, te weten een primaire en een aantal uitgebreide. Die uitgebreide partities kun je echter verder opsplitsen in zogeheten logische stations. Daarvan kun je er een heleboel aanmaken.