LGPL

Lesser Gnu Public License. Dit is een op de GPL gebaseerde licentie die op bepaalde gebieden minder streng is. Het staat toe om onder bepaalde voorwaarden een *LGPL* softwarebibliotheek te gebruiken samen met niet-open source software.