Lens

De tecnische specificaties zoals opgegeven worden vergeleken met het 35mm. kleinbeeldformaat, dit in verband met de vele soorten formaten bij digitale camera's en het ontbreken van goed vergelijkingsmateriaal daardoor. We noteren hier dus het vergelijk met 35mm. kleinbeeld. Sommige fabrikanten zijn hier echter niet volledig duidelijk in waardoor bij enkele produkten deze specificatie ontbreekt.