JVM: Java Virtual Machine

Een *JVM* (_Java Virtual Machine_) is een platformspecifieke omgeving voor het uitvoeren van Java-programma's. Het platformonafhankelijke concept van Java wordt bewerkstelligd door Java-broncode te vertalen (compileren) naar bytecode. Deze bytecode kan op elk willekeurig besturingssysteem waar een *JVM* voor beschikbaar is worden uitgevoerd.