JavaScript

Een door Netscape ontwikkelde scripting-taal, waarmee webpagina's geprogrammeerd kunnen worden.