ISP: Internet Service Provider

Een _Internet Service Provider_ of *ISP* is een bedrijf dat diensten als het World Wide Web en FTP toegankelijk maakt maar meestal ook toegang geeft aan e-mail en Usenet, bijvoorbeeld door een nieuwsserver voor Usenet te hosten en door klanten een e-mailadres aan te bieden. In de volksmond wordt vaak *ISP* gezegd als Access Provider wordt bedoeld. Meestal bieden Access Providers ook allerlei diensten aan die hen tot *ISP* maken.