ISF: Imaging Science Foundation

De ‘_Imaging Science Foundation_’ houdt zich bezig op vier vlakken: 1. Consultancy naar fabrikanten met betrekking tot produktontwikkeling. 2.Training van dealers m.b.t. calibratie en installeren van weergevers. 3. Promoten van video verbetering via de reguliere media. 4. *ISF* Licenties verstrekken aan producten met een hoge performance standaard.