IP-adres

Een *IP-adres* bestaat uit een vaste opeenvolging van cijfers dat de computer of een netwerk van computers identificeert op het internet. Dit adres bestaat uit vier nummers en wordt gescheiden door punten. Het eerste gedeelte is een identificatie van het LAN (Local Area Network) waarop de computer zit, onmiddellijk daarna komt een individueel nummer van de computer zelf.