Intranet

Min of meer een beperkte versie van het internet. Het gaat meestal om een netwerk binnen een bedrijf.