Interactief

Handelingen van de gebruiker van een programma ontlokken reacties, die op hun beurt ook weer handelingen vragen, enz. Er is dus sprake van een wisselwerking tussen mens en machine.