INRIA

Institute National de Recherche en infotmatique et en Automatique, een van de organisaties die het initiatief nam tot oprichting van www.