I3E

Institute of Electrical and ElectronicsEngineers, internationale vereniging van ingenieurs die bij computerresearch zijn betrokken