htaccess: Hypertext Access

.*htaccess* (_Hypertext Access_) is de standaard naam van het configuratie bestand waarmee op Apache, bepaalde instellingen kunnen worden gewijzigd. Een goed voorbeeld is het instellen van een aangepaste 404 melding (Als een document niet gevonden is). het wordt ook vaak gebruikt om een map met een wachtwoord te beveiligen.