Host (1)

Een computer op het Internet waarvan bestanden kunnen worden gebruikt. Hier zijn een of meer Web-sites te vinden of ''enkele'' MP3-tjes.