Hoax

Het Engelse 'hoax' betekent 'bedrog'. Vandaar dat een valse virusmelding een hoax wordt genoemd.