High Memory

De eerste 64 kilobyte van het extended memory noemen we high memory of hoog geheugen.